Odpovědnost

PRÁCE

15 bodů

Jdi do práce, za každou hodinu v ní máš 20 bodů.

ŠKOLA

30 bodů

Jdi do školy, za každou vyučovací hodinu máš 15 bodů.

DOMÁCÍ PRÁCE

5 – 30 bodů

Věnuj 20 minut úklidu, vytírání, luxování nebo jiným domácím pracím.
Úkol je možné plnit i na skautských akcích, kolejích, bytech atd.
(maximálně 5x denně)

ČISTĚJŠÍ ZEM

20 bodů

Posbírej alespoň 3 odpadky v místě kde nepatří a hoď je tam kde patří (tj. třiď).
(maximálně 10x za den)

SKAUTING

20 bodů

Věnuj alespoň půl hodiny přípravě programu či dělání věcí pro skaut.
(maximálně 6x za den)