Pastelka – 18. 5. 2019

Nejobávanější den posledních dvou měsíců začal vstáváním jako do školy. Po snídani jsme se vypravili do města nakoupit jídlo na dnešní setkání rodičů, dětí a činovníků našeho střediska. Sehnat nealkoholické pivo a cidery se ukázalo jako nadlidský úkol, ale po dvou hodinách jsme měli vše.

 

Doma jsem očistila zeleninu, aby nám to pak odsejpalo rychleji, a pomohla mamce s uvařením oběda. Ten jsem do sebe doslova naházela, neboť byl čas naskládat věci do auta (ještě že máme tak velké auto) a vyrazit na místo činu. Z organizátorů jsem tam byla první, tak jsme s taťkou všechny věci vynosili a začali je rozmísťovat na správná místa.

 

Ve ¾ na dvě stál vedle půjčené klubovny dav rodičů, kteří nevěděli, co mají dělat. Některé jsme posléze zapojili do stěhování stolů a lavic. O deset minut později, než bylo plánováno, začíná nástup. Nikdy jsem nemluvila před tolika lidmi, ale nemám chuť utéct, takže dobré. Po nástupu se všichni dělí na dva tábory – to doslova (dívčí a chlapecký) a dostávají od vedoucích informace k táboru. Děti mezitím hrají hry a ty ze svého oddílu zaměstnávám přípravou zeleniny, abych mohla dokončit přípravu hry Klíče od pevnosti Boyard.

S časovým předstihem začíná hra. Jako nejsložitější se jeví rozdělení všech přítomných do pěti týmu. Ale nakonec jsme všechno zvládli, všechny týmy získaly všech pět klíčů a nakonec se i všichni poprali s indiciemi. Poklad byl zdárně rozdělen mezi hráče. Desítky hodin příprav vyvrcholily tímto 2,5 hodinovým programem.

 

Vše jsme zase ukončili nástupem, po němž za mnou přišlo několik rodičů s poděkováním za pěkné odpoledne. Měla jsem radost. Teď ještě čekám, jak moc mi ji zkazí středisková rada. Během úklidu se seznamuji s některými rodiči, kteří nám pomáhají přenosit lavice k ohništi a zbytek nábytku uklidit. Drtivá většina lidí odchází, jen pár si jde dát buřty.

 

Nakonec u ohně zbývá jen hrstka lidí. Střídavě uklízím a sedím u ohně. V půl desáté konečně přijíždějí rodiče s babičkou z divadla, nakládáme věci (nechápu, jak se ty věci tolik smrskly) a hurá domů, ostatní ještě zůstávají u ohně. Doma třídím věci z klubovny a vyklízím věci ze hry. V posteli nakonec ještě nahrávám fotky do fotogalerie a v půl jedné ráno usínám…


Napsat komentář