Zadání týdenní výzvy č.3

Výzva č. 3 – lov bobříků

19. – 25. 3. 2018

ZADÁNÍ:

Letos si nevezmeme od pana Foglara inspiraci pouze v Modrém životě, ale i v lovu bobříků. Tvým úkolem bude během tohoto týdne jich ulovit co nejvíce. K lovu je připraveno celkem 20 bobříků z první i druhé série. Jednotlivé bobříky ulovíte tak, že splníte podmínku, která je u nich napsaná.

 • bobřík mrštnosti
  • Pokud chceš ulovit prvního bobříka, musíš být rychlý a hbitý jako Roy. Požadované výkony jsou uvedeny v tabulce (tu najdeš ZDE). Pro splnění je potřeba splnit limit pro 9. třídu.
 • bobřík míření
  • Ulovení bobříka je podmíněno min. 80 úspěšnými pokusy ze 100 o vhození kamene (popř. jiného předmětu s podobnými vlastnostmi) ze vzdálenosti 7,5 m do čtverce o rozměrech 1 x 1 m. Pokud kámen dopadne do čtverce, ale odrazí se anebo se vykutálí ven, pokus je platný. Opačně však ne – tedy dopadne-li mimo čtverec a do něj se dostane odrazem, nepočítá se jako vhozený.
 • bobřík záchrany
  • Pořiď si lékárničku a nauč se poskytovat první pomoc. Zapamatuj si telefonní čísla záchranné služby (155), policie (158), hasičů (150) a integrovaného záchranného systému (112).
 • bobřík plavce
  • U tohoto bobříka musíš umět to, co bobři dobře znají – plavat. Pro ulovení je potřeba uplavat jakýmkoli stylem nejméně 60 m.
 • bobřík odvahy
  • Šestý bobřík je jeden z nejtajemnějších. Musíš dojít na nějaké místo, ze kterého máš strach – například místo, kde lidé našli oběšence, na hřbitov,…
 • bobřík květin
  • Nauč se znát přírodu jako Roy. Poznej tedy alespoň 50 rostlin (stromů, keřů,…) v naší přírodě.
 • bobřík velkého mlčení
  • Osmý bobřík patří k nejtěžším. Musíš vydržet 24 hodin mlčet.
 • bobřík osamělosti
  • Od východu Slunce do tmavého soumraku (10 hodin) setrvej o samotě, aniž by tě někdo viděl.
 • bobřík zručnosti
  • Vyřež 13 koleček o průměru 1 cm a propal do nich dírky jako u knoflíku a obarvi je barvami bobříků. Vyrob také nějakou důmyslnou a užitečnou věc ze dřeva (truhlík, stoličku, model letadla…)
 • bobřík síly
  • Pětkrát se vytáhni na větev, která je ve stejné výšce jako tvoje napnuté ruce (= 5 shybů).
 • bobřík hladu
  • Pro ulovení tohoto bobříka musíš vydržet den o hladu. Smíš pouze pít čistou vodu.
 • bobřík indiánských měsíců
  • Nauč se psát a pojmenovat indiánské měsíce.
 • bobřík hmatu
  • Nastřihej si z tvrdého papíru 10 koleček, 10 čtverečků, 10 trojúhelníčků a 10 malých obdélníčků. Pomíchané obrazce pak co nejrychleji rozděl poslepu do připravených krabiček (např. od zápalek). Trvat ti to nesmí déle než 89 vteřin. Za špatně zařazený ústřižek se ti připočítává k času 5 s.
 • bobřík žízně
  • Během dne vydrž 6 hodin bez pití.
 • bobřík hvězd
  • Nauč se nalézt a určit 10 nevýznamnějších souhvězdí.
 • bobřík ohně
  • Minimálně za slabého deště rozdělej oheň bez použití papíru anebo jakékoliv jiné hořlaviny. Musíš najít suché chrastí a použít můžeš nanejvýš březovou kůru z vlastní KPZ. Oheň ti musí vydržet hořet 5 minut.
 • bobřík času
  • Dvacátý bobřík ti ukládá, abys odhadl co nejpřesněji dobu jedné hodiny. (Splést se můžeš pouze o 5 minut.)
 • bobřík barev
  • Obarvi tři kusy bílé látky přírodním barvivem a pojmenuj rostliny, z kterých jsi barvivo získal.
 • bobřík hbitosti
  • Při lovu bobříka se smíš pouze pohybovat u stěny dlouhé 2 metry. Ze vzdálenosti 20 metrů tě bude někdo ostřelovat míčky a ty se musíš vyhnout minimálně 80 ze 100.
 • bobřík indiánských signálů
  • Ke splnění tohoto bobříka musíš znát dobře morseovku a určenou zprávu vyslat rychlostí nejméně dvanáct písmen za minutu a taktéž dvanáct písmen za minutu od kamaráda přijmout. Stejně tak se musíš naučit semaforovou abecedu, ale rychlost vysílání a přijímání musí být patnáct písmen za minutu.

 

Své ulovené bobříky zapisuj do tabulky (uloveného bobříka označ 1), kterou najdete ZDE!!!

 

HODNOCENÍ:

Za každého uloveného bobříka získáš 20 bodů. Celkem je možné získat 400 bodů.